Vælg en side

Program for konferencen:

Konferencen insisterer på legens betydning for den pædagogiske faglighed, og inspirerer til en revitaliseret legekultur i daginstitutionernes hverdag.

Helle Marie Skovbjerg, der er legeprofessor på Designskolen Kolding, lægger ud med en keynote om, hvordan vi kan undgå at børn falder ud af legefællesskabet og kommer i “legeknibe” – hvordan får vi alle med i legen?

Herefter kan du vælge mellem fire forskellige workshops, der alle har korte oplæg, diskussion og refleksion, men som også inviterer til konkrete, kreative eksperimenter og leg.

Afslutningsvis hjælper Trine Juul Røttig fra Edunaut os med at bringe vores fælles viden og erfaringer i spil: hvordan sørger vi for, at legen i endnu højere grad bliver en del af den pædagogiske praksis?

Legekonference

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
Salen
Salen
Ankomst og Kaffe
09:00 - 09:30

Tid til at ankomme, registrere sig, drikke en kop kaffe, sludre og måske lege lidt.

Velkomst
09:30 - 10:00

De to initiativtagere til konferencen byder velkommen:

Kit Nørgaard vil introducere sin model for "legekompetence", og Mathias Poulsen vil i forlængelse heraf kort præsentere sine tanker om "legemyndiggørelse" - hvordan bliver vi myndiggjorte, kompetente "legere", der tør insistere på legen?

...og lur os, om der ikke bliver tid til en lille leg!

Helle Marie Skovbjerg: ”Må jeg være med?” – om leg og deltagelse.
10:00 - 10:40
Denne keynote tematiserer hvordan den pædagogiske praksis kan bruge legen til at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn.

En række undersøgelser viser en tæt forbindelse mellem socialt udsathed og legekompetence. Vi ved, at udsatte børn sjældent tager initiativet i legen og ofte kommer de i legeknibe.

Med udgangspunkt i en række legeworkshops i to århusianske skoler skal denne keynote tematisere, hvordan den pædagogiske praksis kan bruge legen til at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn. Her er det helt centralt, at alle børn får lov at øve sig med gode legere, at de får afprøvet et bredt spektre af legemuligheder, og igennem deltagelse i leg indgydes de mod til at prøve at være med.

Helle Marie Skovbjerg, der betragter leg som en særlig livspraksis er professor i leg ved Designskolen Kolding

Pause

Kit Nørgaard: Legekompetence - som en billet til fællesskabet.
11:00 - 12:30
På workshoppen arbejder vi med, hvordan vi I den pædagogiske praksis støtter børn I at udvikle deres legekompetence – gennem leg- og derved øger deres muligheder for at mestre flere lege og indgå I nye fællesskaber.

Det kræver en lang række af kognitive, sproglige og sociale færdigheder at have et alsidigt legerepertoire. Et repertoire , som giver mulighed for en smuk palette af leg - bygget på udforsken, fysiske lege, rollelege, konstruktionsdele, regellege og fantasilege. En legepalette, der rummer et kæmpe potentiale for oplevelser og læring. Når børn ikke mestrer legen, kan det betyder at de udelukkes fra forskellige fællesskaber, og derved bliver det endnu sværere at komme i leg.

På workshoppen arbejder vi med, hvordan vi I den pædagogiske praksis støtter børn I at udvikle deres legekompetence – gennem leg- og derved øger deres muligheder for at mestre flere lege og indgå I nye fællesskaber.

Læs mere omKit Nørgaardserfaringer med leg.

Frokostpause
12:30 - 13:15

Mathias Poulsen: Legemyndiggørelse & legedesign
13:15 - 14:45
Hvordan bliver vi "myndiggjorte" legere, der kan og tør insistere på legens værdi?

Hvordan bliver vi "myndiggjorte" legere, der kan og tør insistere på legens værdi? Hvordan udvikler vi et fælles sprog om legen, så vi kan beskrive og kvalificere den uden at kvæle energien?

Det er nogle af de centrale spørgsmål, vi vil stille og undersøge med denne workshop, der veksler mellem oplæg, refleksion, diskussion og en masse leg.

Mathias har i en årrække arbejdet og kæmpet for, at legen får bedre vilkår overalt i samfundet, bl.a. ved at starte legefestivalen CounterPlay og tage initiativ til at etablere en legetænketank.

Pause

Trine Juul Røttig: Fra konference til pædagogisk praksisudvikling
15:00 - 15:40
Hvordan skaber vi den udvikling i pædagogisk praksis, som er forudsætningen for at legen kan trives i hverdagen?

Hvordan skaber vi den udvikling i pædagogisk praksis, som er forudsætningen for at legen kan trives i hverdagen?

Det er ikke altid let at komme tilbage fra en inspirerende konference og få omsat de nye tanker og ideer. Al den energi og vigtighed man føler, mens man sidder til en spændende konference, bliver hurtigt væk i hverdagens mange gøremål og udviklingsperspektiver.

Men hvad kan du faktisk gøre, for at sætte legen på dagsordenen, der hvor du arbejder? Trine vil give ideer til, hvad du kan gøre som medarbejder, leder eller pædagogisk konsulent for at skabe fokus på leg og de temaer, som dagens konference har sat igang hos dig.

Trine Juul Røttig er optaget af hvordan udviklingsprocesser og viden bliver til ny pædagogisk praksis med positiv betydning for børns liv. Trine driver sit eget firma EDUnaut og arbejder til dagligt som facilitator og sparringspartner for dagtilbud og skoler, der er vil forandre det pædagogiske arbejde.

Et legende farvel!

Lokale 1
Lokale 1
Karen Sieling: Frirum Lab - kreativitet, udvikling, leg & læring
11:00 - 12:30
En workshop med kreative processer, hvor vi eksperimenterer og leger med skrot og genbrugsmaterialer, mens vi snakker om hvilke potentialer for leg og læring, der ligger i, når børn og vi voksne, får lov at lege facitfrit, med højt til loftet og store armbevægelser.

Børn er født nysgerrige og legen giver dem mulighed for at eksperimentere og bearbejde de indtryk de får fra verden. Deres kreativitet, kompentencer og selvtillid kan styrkes, når de får lov at lege, eksperimentere frit med deres ideer og får erfaringer med dem selv og deres omverden. Det skal vi skabe rammer for.

Vi skal skabe frirum, hvor børnene selv får lov til at bestemme, og hvor der er mulighed for at begå fejl og prøve idéer af. Det frirum opstår, når børn leger frit. Her skal børnene selv have lov at bestemme, hvad der skal leges, og hvordan lege forløbet. Vi kan sætte rammen - rummet, men det er børnene, der med deres fantasi og kreativitet skal styre legen.

Kom og vær med til en workshop med kreative processer, hvor legen er i fokus, vi eksperimenterer og leger med skrot og genbrugsmaterialer, mens vi snakker om hvilke potentialer for leg og læring, der ligger i, når børn og vi voksne, får lov at lege facitfrit, med højt til loftet og store armbevægelser.

Workshoppen afholdes af Karen Sieling fra Frirum Lab.

Karen Sieling: Frirum Lab - kreativitet, udvikling, leg & læring
13:15 - 14:45
En workshop med kreative processer, hvor vi eksperimenterer og leger med skrot og genbrugsmaterialer, mens vi snakker om hvilke potentialer for leg og læring, der ligger i, når børn og vi voksne, får lov at lege facitfrit, med højt til loftet og store armbevægelser.

Børn er født nysgerrige og legen giver dem mulighed for at eksperimentere og bearbejde de indtryk de får fra verden. Deres kreativitet, kompentencer og selvtillid kan styrkes, når de får lov at lege, eksperimentere frit med deres ideer og får erfaringer med dem selv og deres omverden. Det skal vi skabe rammer for.

Vi skal skabe frirum, hvor børnene selv får lov til at bestemme, og hvor der er mulighed for at begå fejl og prøve idéer af. Det frirum opstår, når børn leger frit. Her skal børnene selv have lov at bestemme, hvad der skal leges, og hvordan lege forløbet. Vi kan sætte rammen - rummet, men det er børnene, der med deres fantasi og kreativitet skal styre legen.

Kom og vær med til en workshop med kreative processer, hvor legen er i fokus, vi eksperimenterer og leger med skrot og genbrugsmaterialer, mens vi snakker om hvilke potentialer for leg og læring, der ligger i, når børn og vi voksne, får lov at lege facitfrit, med højt til loftet og store armbevægelser.

Workshoppen afholdes af Karen Sieling fra Frirum Lab.

Lokale 2
Lokale 2
Mathilde Sederberg og Anne Bahrenscheer: Risikofyldt leg - giv os lov!
11:00 - 12:30
Denne workshop viser, hvordan arbejdet med mod, risikofyldt leg og kamp, kan udgøre et pædagogisk grundlag i relation til trivsel og læring.

Denne workshop viser, hvordan arbejdet med mod, risikofyldt leg og kamp, kan udgøre et pædagogisk grundlag i relation til trivsel og læring. Således at børns mulighed for at opleve mere risikofyldte er udfordrende former for leg og bevægelse i dagtilbud sikres, og dels at pædagogerne lærer at håndtere eventuelle udfordringer i denne sammenhæng.

Af Mathilde Sederberg og Anne Bahrenscheer

Bemærk: denne workshop afholdes kun i København!

Elisabeth Mathisen og Klaus Thestrup: Mærkelighedsleg
11:00 - 12:30
Bemærk: denne workshop afholdes kun i Kolding!

Vi viser en lille film på 8 minutter, hvor børnene I Børnehaven Hobbitten leger med green screen på tablets.

Så fortæller vi lidt om hvordan vi gjorde. Om hverdagen i Hobbitten, om pædagogikken, om billeder og om mærkelighedsleg.

Derefter er det meningen, at deltagerne i workshoppen skal prøve selv og selv finde på nye mærkelighedslege med Green Screen.

Så download programmet Green screen by Do Ink på din tablet eller mobiltelefon inden du kommer + tag en grøn ting med efter eget valg. Vi tager grønt stof og andet godt med.

Workshoppen afholdes af Elisabeth Mathisen, pædagog i Børnehuset Hobitten, og Klaus Thestrup, lektor på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet.

Bemærk: denne workshop afholdes kun i Kolding!

Mathilde Sederberg og Anne Bahrenscheer: Risikofyldt leg - giv os lov!
13:15 - 14:45
Denne workshop viser, hvordan arbejdet med mod, risikofyldt leg og kamp, kan udgøre et pædagogisk grundlag i relation til trivsel og læring.

Denne workshop viser, hvordan arbejdet med mod, risikofyldt leg og kamp, kan udgøre et pædagogisk grundlag i relation til trivsel og læring. Således at børns mulighed for at opleve mere risikofyldte er udfordrende former for leg og bevægelse i dagtilbud sikres, og dels at pædagogerne lærer at håndtere eventuelle udfordringer i denne sammenhæng.

Af Mathilde Sederberg og Anne Bahrenscheer

Bemærk: denne workshop afholdes kun i København!

Elisabeth Mathisen og Klaus Thestrup: Mærkelighedsleg
13:15 - 14:45
Bemærk: denne workshop afholdes kun i Kolding!

Vi viser en lille film på 8 minutter, hvor børnene I Børnehaven Hobbitten leger med green screen på tablets.

Så fortæller vi lidt om hvordan vi gjorde. Om hverdagen i Hobbitten, om pædagogikken, om billeder og om mærkelighedsleg.

Derefter er det meningen, at deltagerne i workshoppen skal prøve selv og selv finde på nye mærkelighedslege med Green Screen.

Så download programmet Green screen by Do Ink på din tablet eller mobiltelefon inden du kommer + tag en grøn ting med efter eget valg. Vi tager grønt stof og andet godt med.

Workshoppen afholdes af Elisabeth Mathisen, pædagog i Børnehuset Hobitten, og Klaus Thestrup, lektor på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet.

Bemærk: denne workshop afholdes kun i Kolding!

Lokale 3
Lokale 3
Stine Kart Skytte: Pædagogisk ledelse - med legen som pejlemærke
11:00 - 12:30
Med et praksisnært blik på dagtilbudsledelse vil denne workshop stille skarpt på den komplekse, og på samme tid enkle, opgave det er at tage et lederskab, der fordrer leg.

Med et praksisnært blik på dagtilbudsledelse vil denne workshop stille skarpt på den komplekse, og på samme tid enkle, opgave det er at tage et lederskab, der fordrer leg.

I en tid hvor analytisk datadrevet ledelse og målstyring præger fokus i forhold til at skabe kvalitet i dagtilbud kræver det både mod, autonomi og en særlig sans for helhedsledelse, hvis man som pædagogisk leder skal lykkes med at få leg til at være den magiske trædesten, der sikrer højkvalitet for både børn og voksne i dagtilbuddet.

Definitionsmagten ligger hos den leder der tager den. Og også i udmøntningen af den kommende lovgivning er der brug for et stærkt personligt lederskab tæt på børnene,hvis vi skal lykkes med at leve op til lovgivernes intentioner.

Stine Kart Skytte er leder af Børnehaven Regnbuen i Brønshøj.

Stine Kart Skytte: Pædagogisk ledelse - med legen som pejlemærke
13:15 - 14:45
Med et praksisnært blik på dagtilbudsledelse vil denne workshop stille skarpt på den komplekse, og på samme tid enkle, opgave det er at tage et lederskab, der fordrer leg.

Med et praksisnært blik på dagtilbudsledelse vil denne workshop stille skarpt på den komplekse, og på samme tid enkle, opgave det er at tage et lederskab, der fordrer leg.

I en tid hvor analytisk datadrevet ledelse og målstyring præger fokus i forhold til at skabe kvalitet i dagtilbud kræver det både mod, autonomi og en særlig sans for helhedsledelse, hvis man som pædagogisk leder skal lykkes med at få leg til at være den magiske trædesten, der sikrer højkvalitet for både børn og voksne i dagtilbuddet.

Definitionsmagten ligger hos den leder der tager den. Og også i udmøntningen af den kommende lovgivning er der brug for et stærkt personligt lederskab tæt på børnene,hvis vi skal lykkes med at leve op til lovgivernes intentioner.

Stine Kart Skytte er leder af Børnehaven Regnbuen i Brønshøj.

Legekonference