Vælg en side

Book os!

Kit Nørgaard og Mathias Poulsen arbejder sammen om at skabe bedre vilkår for leg, og kan bookes til at afholde foredrag og workshops. Læs mere herunder:

Leg er børns måde at få verden til at give mening, og derfor har legen også altid været central i det pædagogiske arbejde. Mens legen i mange år har haft trange kår, ser det ud som om vinden nu vender, smukt illustreret ved at den så tydeligt er skrevet ind i den nye dagtilbudslov. “Legen skal være grundlæggende”, hedder det, og det skal vi glæde os over, men vi skal også gribe muligheden. Vi kan nemlig ikke tage for givet, at det i sig selv gør den store forskel – med mindre vi styrker legens vilkår i den pædagogiske praksis.

Derfor udbyder vi – Kit Nørgaard og Mathias Poulsen – nu et foredrag og to workshops, der hjælper legen på vej. Du kan læse mere om begge herunder:

Foredrag

Foredrag:

Legen som linedans

I dette foredrag undersøger vi legens natur, og hvordan den kan styrke centrale, pædagogiske målsætninger.

Vi ser legen som en vovet, udfordrende linedans, hvor dem der leger hele tiden bestræber sig på at finde en balance, vel vidende, at den aldrig er permanent. Der er så mange ting i vores omverden, der virker ind på legen, fra andre mennesker med idéer og ønsker, fysiske omgivelser og genstande til regler, traditioner og kulturelle normer. Samtidig er der en særlig dynamik og drivkraft i legen, hvor vi ganske søger balancen, men også er villige til at opgive den for at holde liv i og udvikle legen. Når vi mestrer én måde at lege på, så bliver det hurtigt kedeligt, og så vil vi i en anden retning. Leg er jo (også) udforskning af grænser for hvad vi kan og ikke kan – endnu.

Når man som pædagog skal kunne få legen til at trives på de vilkår, kræver det en stærk, fagligt funderet dømmekraft og intuition i den konkrete situation, for der findes ingen facitliste. Skal legen blomstre i hverdagen, så må man som pædagog selv kunne være i leg, og vide hvordan leg føles. Derfor er det vigtigt, at man har en solid legepraksis forankret i sin pædagogiske faglighed.

Foredraget veksler mellem nedslag i den nyeste legeforskning, præsentation af relevante modeller og konkrete erfaringer fra den pædagogiske praksis.

Der vil naturligvis altid være mulighed for spørgsmål undervejs, efterfølgende diskussion og mindst en lille smule leg.

Workshops

Workshops:

Det legekompetente barn

Workshoppen sætter fokus på at forstå børnenes leg. Ved at forstå legen, kan vi bedre støtte og inspirere og derved give børnene mulighed for en masse fede legeoplevelser som grobund for at lære og udvikle sig i leg. Børnene leger de lege de mestrer og med de børn, de formår at skabe legefællesskaber med. Vi kan hjælpe med både at udvide repertoiret og indgå i nye fællesskaber. Vi dykker ned i de forskellige legetyper og undersøger mulighederne i eksempelvis fantasileg, rolleleg, fysisk udforskende leg, regelleg og konstruktionsleg. Hvad er det for kompetencer børnene skal mestre for at lege de forskellige lege og være i forskellige legefællesskaber. På baggrund af denne viden kan vi meget lettere skabe læringsmiljøer, der bygger på leg og en legekultur et hvert barn ville drømme om at være i!

Den legemyndige voksne

Hvordan skaber vi en professionel praksis, der fordrer leg? Jeres opgave er at skabe pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen en grundlæggende – men hvordan gør man egentlig det?

Vi mener det starter hos jer – med turde insistere på legens værdi og med selv at kunne lege. Derfor handler workshoppen i høj grad om at finde ind til legen. At mærke legen og undersøge dens potentiale i de rammer i til dagligt bevæger jer i. Vi arbejder med rum, tid, strukturer og pædagogiske greb til at skabe de perfekte rammer for leg hos jer.

Om vores workshops:

Undervejs veksler vi mellem korte oplæg, diskussion, refleksion, konkrete eksperimenter og en masse LEG. Det er nemlig afgørende, at vi også udvikler vores egen legepraksis, hvis vi vil tage legen seriøst. Hvis vi ikke lader os selv “komme i leg”, bliver det svært eller umuligt helt at forstå, hvordan leg føles og hvad der får legen til at trives.

Alle deltagere får en bedre forståelse for legens natur, prøver flere former for leg og udvikler konkrete planer og aktiviteter, der uden videre kan bringes i spil, og som bidrager til mere leg i hverdagen.

Om os:

Kit er uddannet folkeskolelærer, proceskonsulent i systemisk proceskonsultation (Rambøll Attractor) og kandidat i ædagogisk antropologi (Can.pæd.ant. DPU).

Mathias er cand. mag. i Medievidenskab, Aarhus Universitet, med speciale i spil og læring, selvstændig, projektleder, og stifter af legefestivalen CounterPlay.

De har i en længere årrække arbejdet med leg inden for det pædagogiske område og i skolen, hvor de bygger bro mellem teori og praksis. De er desuden begge med-initiativtagere til den nyligt etablerede nationale legetænketank. Mest af alt er de optaget af, at leg får bedre vilkår for at trives overalt i samfundet.

Mere information:

Både foredrag og workshop kan naturligvis tilpasses jeres behov, og det tager vi altid gerne en samtale om forud for booking.

For mere information kan vi kontaktes på kontakt@legidagtilbud.dk eller via formularen herunder.

Vi ser frem til at høre fra jer!

Kontakt os:

7 + 1 =